0 položiek 0,00 €

Záručné podmienky

Úvod Dôležité odkazy Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu. Na tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu.

 

Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia zásielky kupujúcemu.

Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošta alebo kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodenému obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty alebo kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.

 

Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie v sídle predávajúceho. 

 

 Zásielku odporúčame poistiť pre prípad straty alebo poškodenia. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu (kópiu faktúry), ktorý sme poslali s tovarom. Bez dokladu o kúpe nie je možné zahájiť reklamačné konanie. Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

 

Kupujúci je povinný predložiť tovar na reklamáciu KOMPLETNÝ A ČISTÝ. V opačnom prípade má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť. Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu prevzatia tovaru na reklamáciu.

Copyright 2012 - 2019 © krst.sk